bé biếng ăn

Cách chống biếng ăn cho bé dưới 5 tuổi

Cách chống biếng ăn cho bé dưới 5 tuổi

Khi bé đói, bé sẽ tự ăn. Vậy nên, khi con bạn không ăn mà vẫn chơi thì có nghĩa là bé không đói, hay bé không có cơ hội nào để đói hết thì bạn cũng đừng ép bé