bé bị tè dầm

Kinh nghiệm khi con bị tè dầm

Kinh nghiệm khi con bị tè dầm

Tè dầm hầu hết sẽ chấm dứt khi lớn nhưng tâm hồn non nớt của bé có thể tổn thương nếu bị trêu chọc trong khi chờ tới lúc đó. Nếu tình trạng này khiến trẻ stress, 2 phương pháp